Στο site μας χρησιμοποιούνται cookies με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε τον έλεγχο των cookies μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (browser). Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση χωρίς να έχετε απενεργοποιήσει την αποδοχή των cookies, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε στην εγκατάστασή τους.

Εισφορές ΙΚΑ: Νέα διαδικασία υποβολής ΑΠΔ και ελέγχου καταβολής εισφορών ΙΚΑ.

Εισφορές ΙΚΑ. Νέες διαδικασίες υποβολής και ελέγχου.

Με την ενεργοποίηση παλαιότερων προβλέψεων του νόμου, αναδρομικά από την 01/01/2013, επέρχονται σημαντικές  αλλαγές που αφορούν τόσο στη συχνότητα υποβολής, όσο και στις διαδικασίες ελέγχου των αρχείων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και της καταβολής εισφορών του ΙΚΑ.

Οι κυριότερες αλλαγές:

• Καθιερώνεται η Μηνιαία υποβολή ΑΠΔ, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του επόμενου, από την παροχή της απασχόλησης, μήνα.

• Διενεργείται άμεσα αναλυτικός έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των εγγραφών κατά τη διαδικασία υποβολής.

• Καθίσταται αδύνατη η υποβολή του αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων (αριθμός μητρώου ΙΚΑ, προσωπικά στοιχεία, αναπόγραφοι εργαζόμενοι κ.α.), με συνέπεια τον καταλογισμό προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή αρχείου ΑΠΔ, της τάξεως του 3% επί των συνολικών εισφορών της επιχείρησης.

• Συγκρίνονται οι δηλωθείσες με τις καταβληθείσες εισφορές του μήνα και στην περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των εισφορών του ΙΚΑ, εκδίδεται άμεσα Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη.

• Αναστέλλεται η ενημέρωση της ασφαλιστικής μερίδας όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης, όταν ο εργοδότης δεν καταβάλλει τις συνολικές εισφορές ΙΚΑ του μήνα.

Ας σημειωθεί, ότι προϋπόθεση για την υποβολή ΑΠΔ, αποτελεί η εκκαθάριση τυχόν εκκρεμοτήτων προηγούμενων μηνών.

Μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους, θα έχουν τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής ΑΠΔ χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

 Κατεβάστε το Ν. 4075/2012 και ενημερωθείτε αναλυτικά (σελ. 4).