00
Χρόνια Λειτουργίας
000
Εταιρείες
00000
Μισθοδοτούμενοι - Συνταξιούχοι

H Eurobank Business Services, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., παρέχει από το 2000 ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης στον κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά στον τομέα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας και με ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο αγοράς, η Eurobank Business Services διαχειρίζεται τη μισθοδοσία για περισσότερους από 40.000 υπαλλήλους και 25.000 συνταξιούχους. Παράλληλα, διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο με περισσότερες από 600 εταιρείες πανελλαδικά που αντιπροσωπεύουν όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες της βασίζεται στην εμπειρία και την εξειδίκευση των ανθρώπων της, στο σύγχρονο λογισμικό της, καθώς και στις αποδεδειγμένα αποτελεσματικές διαδικασίες που τηρεί (πιστοποίηση SOC1 & SOC2).

Τα τελευταία χρόνια με στρατηγικές συνεργασίες και έμπειρα στελέχη εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα του Human Resources Outsourcing με την υποστήριξη εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων.

Payroll Outsourcing Solutions

Ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν από τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έως τη συνολική εξωτερική ανάθεση όλων των διαχειριστικών εργασιών του τμήματος που σχετίζεται με αυτή.

Payroll Payment Solutions

Ολοκληρωμένες λύσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων με προνομιακό τρόπο στις προσδοκίες στελεχών και υπαλλήλων, και συστήματα πληρωμών προσαρμοσμένα στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

HR Managed Services

Ανάληψη εξ ολοκλήρου μιας ή περισσοτέρων επιχειρησιακών λειτουργιών του HR από εξειδικευμένους HR Business Partners της Eurobank Business Services.

HR Advisory

Υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμβολή των ανθρώπινων πόρων στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

Technology & Tools

Εξατομικευμένες λύσεις τεχνολογίας για όλο το φάσμα των λειτουργιών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του οργανισμού.